activiteiten en workshops

We hebben de aanpak van het Mangomoment implementatieproject aangepast aan de nieuwe (COVID19-)context. In overleg met Kom op tegen Kanker zullen we t.e.m. augustus 2021 digitale lessenpakketten of “Mangomoment Online Inspiratiemodules (MOI)” aanbieden. De MOI’s bestaan uit een introductie, opdrachten en beeldmateriaal. Elke MOI wordt ondersteund door een “teaching note” waarin toegelicht wordt hoe je met deze MOI aan de slag kan gaan binnen je organisatie. Het Mangomoment model is de leidraad bij de uitbouw van deze MOI’s. Daarnaast organiseren we tweemaandelijks reflectiemomenten met contactpersonen. Tijdens die gezamenlijke bijeenkomsten focussen we op vier aspecten:

    • Intervisie:  hoe loopt het Mangomoment project in je eigen organisatie, hoe werd de MOI onthaald, …
    • Inspiratie: elke nieuwe MOI wordt voorgesteld en toegelicht.
    • Ontwikkeling: op basis van de noden ontwikkelen we samen nieuwe MOI’s en valideren we het Mangomoment Cultuur MeetInstrument.
    • Procesevaluatie: tijdens elke bijeenkomst wordt een procesevaluatie ingevuld door de deelnemers zodat we onze aanpak kunnen bijsturen waar nodig.

Vanaf september 2021 rollen we het Mangomoment project verder uit in 20 extra organisaties, met opnieuw live workshops en netwerkevents.