ons steunen

Steun ons

Vroeg of laat worden we allemaal patiënt of bewoner. Goede zorg, die rekening houdt met onze persoon, gaat ons daarom allemaal aan. Mangomomenten zijn essentieel in de zorg voor patiënten, maar zorgen ook voor tevreden en bevlogen medewerkers.

Wil jij ons project steunen en op die manier een bijdrage leveren aan kwaliteitsvolle zorg?

Hoe doe je een gift?

SCHENKINGEN AAN HET MANGOMOMENT FONDS
• Indien u het Mangomoment Fonds wil steunen, kan u een schenking doen aan het fonds. Dit kan op het rekening – nummer IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789,
BIC-code KREDBEBB van de KU Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling 400/0016/54392.
• Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal voordeel. De attesten zijn ook erkend in Nederland.
OPGELET
Voor schenkingen boven de 5.000 euro contacteert u best voorafgaandelijk de juridische dienst van het KU Leuven Universiteitsfonds. Zij helpen u dan onmiddellijk verder bij het opstellen van een korte schenkingsovereenkomst.

EEN ACTIE OF EVENEMENT ORGANISEREN TEN VOORDELE VAN HET MANGOMOMENT FONDS
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u een actie of evenement wil organiseren ten voordele van het Mango moment Fonds. Zij kunnen u bijstaan met advies en ondersteuning. Het Universiteitsfonds kan u ook verschillende communicatiekanalen bezorgen en voert zelf ook actief mee communicatie.

 

SPONSORING AAN HET MANGOMOMENT FONDS
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u via uw bedrijf graag uw financiële steun overmaakt in de vorm van een (commerciële) sponsoring, waar een logovermelding tegenover staat en u een factuur met 21% BTW ontvangt.
De juristen van het KU Leuven Universiteitsfonds kunnen u hierbij helpen en stellen voorafgaandelijk een sponsoring overeenkomst op.

NEEM ONS OP IN UW TESTAMENT
U kunt de rechtspersoon “KU Leuven” opnemen in uw testament en bepalen dat (een deel van) uw erfenis bestemd is voor het Mangomoment Fonds. De erfbelasting in hoofde
van KU Leuven bedraagt slechts 8,5%. U kunt KU Leuven aanstellen als algemeen legataris of bijzonder legataris en u kunt zowel roerende als onroerende goederen nalaten. U kunt ook gebruiken maken van een duo-legaat: een deel van uw nalatenschap komt dan toe aan KU Leuven en een deel aan uw andere erfgenamen. KU Leuven betaalt evenwel de volledige erfbelasting. Dit is (fiscaal) bijzonder interessant als u geen afstammelingen nalaat. De juristen van het KU Leuven Universiteitsfonds kunnen u hierbij helpen.

WIJ WAARDEREN UW BETROKKENHEID!
U kunt, indien gewenst, via een mangomoment nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van het fonds. Daarnaast worden Ambassadeurs, uiteraard enkel met toestemming, vermeld op de internationale website en in het dankwoord van onze eigen publicaties voor het brede publiek.

PRAKTISCH
Contacteer het KU Leuven Universiteitsfonds als u interesse hebt om ter gelegenheid van uw feest of activiteit een oproep tot schenken te lanceren voor het Mangomoment Fonds, zodat wij u tijdig kunnen informeren over instructies inzake een fiscaal voordeel.
We bezorgen u dan een unieke referentie, zodat u nadien weet hoeveel uw actie heeft opgeleverd.

Voor meer informatie over schenkingen, sponsoring en legaten, kunt u het KU Leuven Universiteitsfonds steeds contacteren op het nummer +32 16 32 37 39 of per e-mail universiteitsfonds@kuleuven.be.

Dit fonds is ANBI erkend. Hier kan u meer informatie hierover vinden.