onderzoek

Reeds in 2017 deden we voorbereidend onderzoek naar Mangomomenten. Hiervoor deden we een oproep binnen het transmurale zorgproces van personen met een oncologische aandoening. We werkten samen met AZ Diest, Imelda Bonheiden en UZ Leuven. Op die manier verzamelden we verschillende soorten Mangomomenten van patiënten, bewoners, familie en zorgverleners. Al snel sloten meerdere zorgorganisaties zich aan en werd de scope uitgebreid van enkel personen met kanker naar alle personen in ziekenhuizen, revalidatiecentra, woonzorgcentra, centra voor mensen met een handicap en de eerstelijn.

Om Mangomomenten verder uit te diepen, en te exploreren hoe ze tot stand komen en tot wat ze leiden, gebruikten we een combinatie van verschillende onderzoeksmethodieken. We namen interviews af met patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners, voerden een literatuurstudie uit, organiseerden focusgroepen om de Mangomomenten te prioriteren en hun haalbaarheid na te gaan en organiseerden een consensusmeeting.

Deze eerste fase van het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van het Mangomoment model, dat gepubliceerd werd in Mangomoment – Met een klein gebaar naar warmere zorg,  Mangomoment – A small act of kindness & leadership en Vanhaecht et al. (2020). Mangomoments – preconditions and impact on patients and families, healthcare professionals and organisations: a multi-method study in Flemish hospitals. BMJ Open. 

ABSTRACT:

Vanhaecht et al. (2020), BMJ Open

Objective Understanding how small unexpected acts or gestures by healthcare professionals, known as Mangomoments, are translated into practice, what their preconditions are and what their impact is on patients and families, healthcare professionals and organisations.
Design A multi-method design was used based on four phases: (1) A (media)campaign to collect Mangomoment stories (n=1045), of which 94% (n=983) were defined as Mangomoments; (2) Semi-structured interviews (n=120); (3) Focus group interviews (n=3); and (4) A consensus meeting.
Setting Respondents from a hospital and primary care setting.
Participants Patients, family, healthcare professionals, managers, researchers and a policymaker participated.
Results Mangomoments are mainly classified in the dimensions ‘Respect for values, preferences and needs’
and ‘Emotional support’. Differences in importance of the dimensions were found between healthcare professionals, oncological patients and family and non-oncological patients and family. The results of the interviews, focus groups and consensus meeting were visualised by the Mangomoment model. It identifies several preconditions on the level of patients, healthcare professionals and leadership. For each of these preconditions a catalyst was identified to increase the prevalence of Mangomoments. In general, Mangomoments improved the patient and family experience and facilitated adherence to therapy and led to a positive perception on the healing process. Positive effects for professionals include personal
accomplishment and anti-burnout, joy in work and a positive team atmosphere. This led to positive resonance
by a relationship of trust between the patient and the healthcare professionals, feelings of tolerance during negative experiences and open communication and a safe climate. Overall, patients and healthcare workers
concluded that Mangomoments led to loyalty to the healthcare organisation.
Conclusion Mangomoments do not only have a positive impact on patient and family but also on the healthcare professional. Leadership should shape several preconditions and catalysts which can lead to positive resonance and loyalty of patients and professionals.

Momenteel focust het onderzoek zich op de implementatie van een Mangomoment-cultuur in Vlaamse zorgorganisaties. De leiding van dit onderzoek ligt in handen van Prof. dr. Kris Vanhaecht (LIGB-KU Leuven, UZ Leuven) en krijgt de steun van Kom op Tegen Kanker.

Het huidige team bestaat uit: