implementatie project

In een driejarig implementatieproject bouwen we samen met 40 zorgorganisaties aan een Mangomoment cultuur. Een Mangomoment gaat over iemand die met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëert voor een ander.

We richten ons in dit project op ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatiecentra, centra voor mensen met een handicap en eerstelijnsorganisaties. Een eerste golf van 20 organisaties is gestart in november 2019, een tweede golf met 20 nieuwe zorgorganisaties start in maart 2021. Elke organisatie heeft een Mangomoment ambassadeur en per organisatie nemen er drie teams deel, waarvan minstens 1 oncologisch team en minstens 1 niet oncologisch team.

We werken een multidisciplinair leernetwerk uit, waarbij we verschillende vormen van ondersteuning bieden via workshops, netwerkbijeenkomsten en continue ondersteuning bij de uitrol van het project.

We zorgen voor leerervaringen over persoonsgerichtheid en tevens hopen wij dat deze aanpak de zorgorganisaties zal helpen om te verbreden en de partners uit de andere lijn beter te leren kennen en waarderen.

Onze 20 ambassadeurs!

We hebben de aanpak van het Mangomoment implementatieproject aangepast aan de nieuwe (COVID19-)context. In overleg met Kom op tegen Kanker zullen we t.e.m. augustus 2021 digitale lessenpakketten of “Mangomoment Online Inspiratiemodules (MOI)” aanbieden. De MOI’s bestaan uit een introductie, opdrachten en beeldmateriaal. Elke MOI wordt ondersteund door een “teaching note” waarin toegelicht wordt hoe je met deze MOI aan de slag kan gaan binnen je organisatie. Het Mangomoment model is de leidraad bij de uitbouw van deze MOI’s. Daarnaast organiseren we tweemaandelijks reflectiemomenten met contactpersonen. Tijdens die gezamenlijke bijeenkomsten focussen we op vier aspecten:

    • Intervisie:  hoe loopt het Mangomoment project in je eigen organisatie, hoe werd de MOI onthaald, …
    • Inspiratie: elke nieuwe MOI wordt voorgesteld en toegelicht.
    • Ontwikkeling: op basis van de noden ontwikkelen we samen nieuwe MOI’s en valideren we het Mangomoment Cultuur MeetInstrument.
    • Procesevaluatie: tijdens elke bijeenkomst wordt een procesevaluatie ingevuld door de deelnemers zodat we onze aanpak kunnen bijsturen waar nodig.

Vanaf september 2021 rollen we het Mangomoment project verder uit in 20 extra organisaties, met opnieuw live workshops en netwerkevents.